Alfa Romeo 2000 Verde Metallizzato 
Giacobbe Automobili