Fiat 600 Targa Oro Verde Chiaro
Giacobbe Automobili